Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Trường mầm non Việt Thuận được thành lập từ năm 1959 thời gian đầu có 4 lớp vỡ lòng và 2 lớp mẫu giáo, đến năm 1977 lớp vỡ lòng chuyển về cấp 1 còn lại các lớp mẫu giáo và nhà trẻ, hai khối tách rời nhau. Năm 1987 thực hiện sát nhập nhà trẻ và mẫu giáo thành trường mầm non. Trong những thời đầu trường còn rải rác ở 10 điểm trường, cơ sở vật chất khó khăn, phòng học còn tạm bợ chủ yếu học nhờ nhà kho, nhà dân. Qua quá trình xây dựng phát triển và trưởng thành đến năm học 2010 - 2011 nhà trường đã được sự quan tâm của các cấp các ngành, của các bậc cha mẹ học sinh đã xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường khang trang và được UBND tỉnh cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành đội ngũ cán bộ giáo viên luôn đoàn kết phấn đấu kiên trì bền bỉ vượt qua khó khăn thử thách vươn lên và khẳng định được vị thế của mình trong bậc học mầm non huyện nhà. Nhiều năm liền trường liên tục đạt trường tiên tiến cấp huyện.

Trường tập trung tại hai điểm: Thôn Hợp Long và thôn Bình Chính Xã Việt Thuận - Huyện Vũ Thư - Tỉnh Thái Bình. Trong 5 năm trở lại đây quy mô nhà trường tương đối ổn định: 20 nhóm, lớp với trên 500 học sinh. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường 100% có trình độ chuẩn, trong đó trên chuẩn là 23 /24 giáo viên đạt 96 %. Nhà trường có chi bộ Đảng riêng và các tổ chức đoàn thể như : Công Đoàn, Đoàn Thanh Niên, chi hội phụ nữ, hội cha mẹ học sinh... Các tổ chức này hoạt động thường xuyên đều đặn có quan hệ mật thiết và phối kết hợp cùng nhà trường cho công tác giáo dục toàn diện của nhà trường, đặc biệt là chi bộ nhà trường luôn đưa ra đường lối chủ trương và chỉ đạo sát sao mọi nhiệm vụ của nhà trường để nhà trường chấp hành và thực hiện đúng hướng cũng như đúng kế hoạch. Việc phối kết hợp giáo dục giữa gia đình - nhà trường - xã hội tương đối tốt. Vì vậy, chất lượng giáo dục của nhà trường luôn được đảm bảo và phát triển qua các năm.